Aitech DSS

 Aitech DSS (temporarily in Polish)

Inteligentny System Wspomagania Decyzji Aitech DSS jest pierwszą polską, zaawansowaną technologicznie aplikacją – wykorzystującą m.in. metody z zakresu sztucznej inteligencji – przeznaczoną ogólnie do analizy i interpretacji danych. Jednocześnie jest to pierwsza polska-dostępna komercyjnie aplikacja o architekturze hybrydowej. W warstwie ekonomicznej aplikacja Aitech DSS wykorzystuje bazy wiedzy rozwijane przez firmę AITECH od wielu lat. Część z nich była dostępna w ramach aplikacji ISAF firmy AITECH. W podstawowej wersji system wykorzystuje system ekspertowy PC-Shell.

Aitech DSS jest uniwersalnym, hybrydowym systemem ekspertowym do analizy i interpretacji dowolnych danych zarówno ilościowych jak i jakościowych. Podstawowe jego funkcje to:

 • obieranie danych ze źródeł zewnętrznych,
 • agregacja i przetwarzanie danych (np. automatyczne obliczanie wskaźników ekonomicznych, prognozy, symulacje i wiele innych),
 • wizualizacja danych wejściowych i otrzymanych wyników,
 • tworzenie prognoz wybranych czynników ekonomicznych,
 • łatwe definiowanie dowolnych scenariuszy analizy danych,
 • automatyczna ocena (interpretacja) danych i wskaźników przez system ekspertowy,
 • automatyczna publikacja danych, przebiegu i wyników analizy w formie raportów w formacie dokumentów Microsoft Word.

W komunikacji z Użytkownikiem Aitech DSS wykorzystuje mechanizm scenariuszy udostępniających zbiór zhierarchizowanych metod, umożliwiających rozwiązanie problemu.

Obecna wersja systemu zawiera 14 typów metod, które można podzielić na metody wizualnego wprowadzania i prezentacji danych (arkusz kalkulacyjny, arkusz czasowy, dialog, wykres), metodę automatycznego importu i eksportu danych do baz danych (dostęp do baz danych) oraz metody obliczeniowe i interpretujące dane (system ekspertowy, sieć neuronowa) oraz metoda raportowania.

Aitech DSS został z powodzeniem zastosowany w następujących obszarach tematycznych:

 • bieżący monitoring finansowy w zakresie płynności, rentowności i obsługi zadłużenia,
 • wczesne ostrzeganie o rodzących się zagrożeniach w sytuacji finansowej,
 • planowanie finansowe oparte na metodach statystycznych oraz na założeniach ekspertów,
 • wielowariantowa ocena efektywności projektów inwestycyjnych połączona z symulacjami zmian warunków, wejściowych przy założeniach i w czasie trwania inwestycji,
 • budżetowanie i controlling,
 • ocena ryzyka związanego z kredytem bankowym.